| Aktuelt | Samarbejde | Hjælp | Firma | Kontakt | | £ | | | Kr.
   
registrering    Jeg har glemt adgangskoden
Login : Adgangskode :    
PRINTBUTIKKEN
Print on demand
ETIKETTER, 3D KLISTERMÆRKER
Plotter tilpasning
TRYK OG BESKÆRING
REKLAMEGENSTANDE
PRØVER OG MØNSTRE

Privatlivspolitik

 
GENEREL INFORMATION
 
Nærværende privatlivspolitik fastsætter kriterierne for indsamling, brug og beskyttelse af persondata, som er overdraget af Brugeren i forbindelse med oprettelse og administration af kundekonto, gennemførelse af bestillinger samt marketingtiltag ved hjælp af vores servicesider: www.printnet.pl, printnet.sk, printnet.cz, printnet.co, printnet.dk, mitprintnet.dk, meinprintnet.de, redimprenta.es; boxprint.pl, fotobook.pl
Når du besøger og/ eller gør brug af vores servicesider, samtykker du i principperne for nærværende privatlivspolitik.

Administratoren af persondata er D&D selskab med begrænset ansvar med hovedsæde i Gliwice, 44-100, ul. Moniuszki 6, indført i Virksomhedsregisteret under det Nationale Domstolsregister med nummer 0000050400 af Byretten i Gliwice, X Afdeling for Handelssager og Domstolsregisteret, som identificerer sig med skattenummer (NIP): 631-10-03-966, selskabskapital: 838.000 polske zloty, herefter kaldet D&D.
Beskyttelse af persondata er en topprioritet for D&D Alle vores medarbejdere er blevet uddannet i håndtering af persondata.  Vi stiller ikke databaser over vores kunder til rådighed for andre, vi sælger dem ikke, offentliggør dem ikke og vi låner dem ikke ud.
 
TYPEN AF DE INDSAMLEDE DATA.
 
Information som kunden har overdraget til os. 
Vi gemmer de information, som kunden direkte overdrager til os, når han opretter sin konto hos D&D (fornavn og efternavn/ firmanavn, bopæl/ adresse hvorfra virksomhed drives, skattenummer, typen af den drevne virksomhed samt korrespondanceadresse, e-mailadresse, telefonnummer), eller når han administrerer sin konto (oplysninger i forbindelse med afgivelse af bestillinger: produktparametre, grafiske filer, tekster, forsendelsesadresser og lignende).
 
Information som indsamles automatisk af os. 
Under besøg på vores servicesider, kan vi automatisk indsamle visse informationer så som IP-adresse (Internet Protocol Address), hvilken type webbrowsere der anvendes, hvilken version operativsystem der anvendes og lignende. Det er oplysninger vi anvender med henblik på at gennemføre processer, som er nødvendige for at vores internetservice kan fungere optimalt, og oplysningerne kan også anvendes til statistiske formål - oplysninger om trafikken på portalen, antallet af besøg på den enkelte side, samt til generel information som fx. om den region, hvorfra besøget kommer.
 
Cookies og anden efterforskningsteknologi. 
 
Vi samarbejder med andre virksomheder med henblik på at udnytte de af dem tilbudte analytiske serviceydelser og reklame i vores navn på internettet samt på mobile applikationer ved hjælp af blandt andet: analytiske redskaber fra Google Analytics (administrator Cookies: Google Inc med hovedsæde i USA). Disse virksomheder kan anvende cookies, signalisatorer for websider, identifikatorer for udstyr og anden teknologi med henblik på indsamling af information om brugerne af vores serviceydelser, herunder også om IP-adresse, webbrowser type, information om mobilnet, besøgte sider, den tid som er tilbragt på siderne, klik på links og information om konverteringer.
De fleste webbrowsere har som standardindstilling accept af cookies. Det er normalt muligt at indstille dem således, at de fjerner eller afviser cookies. Tag do venligst hensyn til, at valget om at fjerne eller afvise cookies kan påvirke adgangen til og funktionaliteten af vores serviceydelser.
 
SAMTYKKE TIL BRUG AF DATA
 
D&D anvender data på basis af samtykke, som er givet af Brugeren og i de tilfælde, hvor lovbestemmelser tillader os at anvende dem, hvilket er med henblik på at gennemføre en mellem parterne indgået aftale (bestilling/ ordre).
 
Det er frivilligt, om man ønsker at give sit samtykke.
Det er på et hvilket som helst tidspunkt muligt at trække sit samtykke tilbage, ved at logge på fanebladet for din konto/ din profil.
 
FORMÅLET MED INDSAMLING AF DATA

D&D anvender persondata med henblik på:
Gennemførelse af bestillinger, levering af produkter/serviceydelser på kundens ønske, herunder fremsendelse til den opgivne adresse, behandling af transaktionen og forsendelse af information forbundet med denne, bekræftelser og fakturaer. 
Tilbud på, modtagelse af, udvidelse af og forbedring af vores pores produkter og serviceydelser.
At overdrage kunderne individuelt salgsmateriale (efter samtykke), herunder blandt andet produktinformation, serviceydelser, specialtilbud, spørgeskemaer, supplerende rabatter og andre tiltag fra D&D, som efter vores mening er af interesse for kunden.
Overdragelse af gratis prøver, mønstre og andre reklamematerialer til kunderne, samt med henblik på at gennemføre konkurrencer og marketingkampagner (efter har have modtaget samtykke til modtagelse af marketing information).
Fastholdelse af en korrekt fungerende og fuldt funktionel internetservice, og i særdeleshed tilpasning af indholdet på internetservicens websider til brugernes præferencer, samt at optimalisere anvendelsen af vores internetservice (egne cookies).
Analyse og efterforskning af data, undersøgelse af hvilket indhold, der er populært, levering af reklame og indhold i overensstemmelse med kundernes interesser indenfor rammerne af vores serviceydelser, samt en bedre forståelse af aktiviteterne på siden. 
ÆNDRINGER I PERSONDATA

I overensstemmelse med bestemmelserne i Lov om beskyttelse af Persondata har brugerne af de af D&D tilbudte servicer til enhver tid mulighed for at korrigere, supplere, opdatere samt rette i deres persondata.  Med henblik herpå bedes man kontakte Kundeservice (registreringsdata konkret forbundet med fakturering, herunder fakturaoplysninger) eller man kan indføre ændringerne i Kundepaneler (kontaktoplysninger, e-mail, telefon, forsendelsesadresse).

OPBEVARING AF PERSONDATA

Registrering på D&D servicesiden er frivillig; oplysningerne opbevares i databasen, med henblik på at forbedre det videre samarbejde. Vi gemmer oplysningerne i en periode som ikke vil være længere, end det er nødvendigt for på en korrekt måde at opfylde vores aftale, samt at gøre det muligt at fremsende individuelt salgsmateriale til kunden. Kunden træffer selv beslutning om længden af samarbejdet, og man kan til enhver tid træde tilbage fra kontoen på servicesiden og kræve sletning af de af kunden angivne persondata (ret til at blive glemt) ved at kontakte kundeservice (druk@dd.com.pl).
Efter at have nedlagt kontoen vil data udelukkende blive opbevaret med henblik på at sikre forfølgelsen af krav eller som følge af nødvendigheden af at opbevare dokumentationen som følge af selvstændige bestemmelser herom (fx skatteloven).

VIDEREGIVELSE AF DATA

De af os indsamlede informationer kan stilles til rådighed for leverandører af serviceydelser, som har behov for adgang til sådan information, med henblik på at udføre arbejdsopgaver i vores navn:
operatører af betalingssystemer, som gennemfører betaling for de varer/ serviceydelser, der er købt på vores serviceside;
kurerfirmaer, som leverer de købte varer til køberen eller til den af ham angivne adresse, som ligeledes kan opkræve gebyrer og kræve legitimation med henblik på at bekræfte modtagerens identitet;
revisionsfirmaer - som gennemfører komplekst bogholderi og administration for virksomheden, og også betjening af personaleafdeling og lønbetalinger.  
WEB 100 TECHNOLOGIE (CYPERN) LTD – internetplatform som betjener Fotobook.pl 
Mængden af de data som videregives til de med os samarbejdende virksomheder begrænses til det krævede minimum. 
Alle virksomheder, som får adgang til de af servicesidens brugere anviste data, har forpligtet sig til at beskytte disse persondata i et omfang som er i overensstemmelse med gældende lov, og til at træne sine medarbejdere indenfor brug og beskyttelse af de indhentede persondata. 

Endvidere kan de af Dem opgivne oplysninger blive videregivet til relevante offentlige myndigheder, såfremt gældende lov stiller krav om dette. 
 
AKTUALISERING AF PRIVATLIVSPOLITIK

D&D kan gennemføre ændringer og aktualiseringer i den her omtalte privatlivspolitik, hvilket kan blive nødvendigt for at effektivisere funktionaliteten.  Enhver ændring vil blive angivet på servicesiden gennem aktualisering af den dato, som er angivet ved Privatlivspolitik. På denne måde vil det være let for Dem at orientere sig om, hvorvidt der er ændringer, og såfremt sådanne noteres, orientere sig om indholdet.

 
Anvendelsen af vores service er ensbetydende med accept af: samarbejdsbetingelserne, privatlivspolitik og cookies.

PrintNet anvender information indeholdt i cookies, som er nødvendig for at betjene internetbutikken og danne statistik.
Anvendelse af vitrinen uden at ændre dine browserindstillinger betyder at disse anbringes på dit slutudstyr. Husk at du til enhver tid kan ændre disse indstillinger.