| Aktuelt | Samarbejde | Hjælp | Firma | Kontakt | | £ | | | Kr.
   
registrering    Jeg har glemt adgangskoden
Login : Adgangskode :    
PRINTBUTIKKEN
Print on demand
ETIKETTER, 3D KLISTERMÆRKER
Plotter tilpasning
TRYK OG BESKÆRING
REKLAMEGENSTANDE
PRØVER OG MØNSTRE

Folie med UV tryk

 


Mål
Formatet på det grafiske layout
Brugerformat efter frit valg (også ikke regulære former), med mål som ikke overstiger 680 x 480 mm. 
Format på projektet
Projektet skal indeholde et brugerformat på etiketten, forøget med det krævede udfald, projekt med hvidt undertryk (kun til gennemsigtig folie), samt (til skæv udskæring) skærelinjer.
På grund af foliets specielle anvendelse kan man, afhængigt af de forventede efekter, frit projektere trykfarverne, hvidt undertryk samt skærelinjer. Det skal dog erindres at trykket ikke må overstige trykfladen 682 x 482 mm, og skærelinjen 680 x 480 mm. Bortset fra dette må det hvide undertryk ikke gå ud over den påtrykte grafik.
Det projekt som ses under overfladen skal forberedes som spejl (i spejlrefleks), hvilket forebygger eventuelle fejl under bestillingen.
Udfald
I tilfælde af at den projekterede grafik/ baggrund skal trykkes til kanten skal denne føres til udfald, som „går ud over” skærelinjerne. Udfaldet bør være 2 mm fra hver side.
I tilfælde af ikke retangulære former er det ikke nødvendigt at udfylde baggrunden på hyele overfladen ud over skærelinjen, men kun de nævnte 2 mm udfald. Den øvrige overflade udenfor brugerformatet bør efterlades uden tryk.
Enkelte etiketter
 • etiketterne kan have form efter frit valg
 • væsentlige elementer bør ikke befinde sig i en afstand af mindre end 3 mm fra den planlagte skærelinje
 • der bør ikke projekteres rammer, omkreds eller lignende tæt på skærelinjen (minimum 5 mm). Under hensyntagen til klippetolerancen vil det grafiske layout ikke være æstetisk.
Skærelinjen og snitning
 • Skærelinjen skal projekteres som et hår i sort farve 100%
 • afstanden mellem skærelinjerne bør være mindst 3-4 mm
 • på grund af den tid som hengår til skæringen skal man under projekteringen:
  - hvor det er muligt anvende en lige linje i stedet for en skæv
  - ikke øge antallet af toppe ud over det som er nødvendigt for at angive kurven
  - skærelinjerne må ikke overlappe hinanden
 • skærelinjerne til enkelte etiketter skal laves som en enkeltstående kurve
 • når skærelinjen projekteres skal man undgå situationer hvor begyndelsen og slutningen af skæringen befinder sig i en bue - det er bedst hvis det falder midt på en lige linje.
 • skærelinjer skal efter tilpasning med projektet lagres som en selvstændig fil, eller som en selvstændig side i den samme fil.

Bemærk! Skærelinjerne bør have så få toppe som nødvendigt til at skabe formen. Grundløs forøgelse af antallet af toppe i buen forsinker plotterens arbejde.
I tilfælde af at buens kompleksitet medfører at plotteren arbejder for langsomt vil bestillingen blive afbrudt på grund af forkert forberedt fil.


Grafik
Farvemodel
Arbejdet skal forberedes i CMYK model (vedrører ikke arbejde med anvendelsen af supplerende farver: guld/ sølv/ hvid 3D); såfremt der er rastet grafik i arbejdet (tekstur, fotografi) skal dette også ændres til CMYK. 
Blanding af forskellige farveoverflader eller farvemodeller i et dokument (fx CMYK og RGB) fører til forkert gengivelse af farverne, og der modtages ikke reklamationer herfor. 
Sort baggrund
For at opnå en dyb sort skal der anvendes sort sammensat af 33%C 33%M 33%Y 100%K. 
Toneovergange
Anvend ikke toneovergange til værdier under 5%
Optimal opløsning
Optimal opløsning til rastergrafik og billeder er 600dpi.
Anbringelse af objekter
Når projektet vendes -90 grader undersøges det om bitmappen vender sig korrekt.

Alle tekster anbringes på et selvstændigt lag (øverste).

Hvis det gemmes som CDR skal arbejdet grupperes og typerne skal ændres til skrå.
I filen skal sidens format defineres i overensstemmelse med ovenstående projektformat, og projektet skal anbringes centralt på siden. 
I tilfælde af lagring som EPS projekt uden baggrund (hvid) skal det begrænses af en ramme, hvis mål er i overensstemmelse med ovenstående projekt.


Under hensyntagen til tolerancen for positioneringen af underlaget kan der forekomme forskubbelse af arbejdet i forhold til brugerfladen. Vi fraråder derfor at anbringe rammer omkring projektet, hvis manglende centrering vil kunne ses på brugerfladen. 

Alle sider i filen bør have den samme orientering.
Brugerformaterne vender som standard „Head to Head".

BEMÆRK!
Tryk på farvede materialer med undtagelse af: mælkehvid plexiglas, hvidt laminat og hvid PVC, kræver hvidt undertryk.
Der skal forberedes et supplerende projekt på hvidt undertryk.
På farveløst plexi udføres påtrykket fra den anden side (afspejling), derefter påføres hvid farve. Udarbejdelse af projekt med afspejling er kundens opgave.
Til en bestilling må kun udarbejdes net til udskæring af bøjet linje.

Hvid farve
UV Plotter har mulighed for tryk i hvid farve.
Det giver mulighed for tryk kun med hvid eller CMYK, med anvendelsen af hvidt undertryk på farvede eller gennemsigtige materialer.  stron:Hvidt undertryk kræves i tilfælde af tryk på farvede og gennemsigtige underlag.
For at bestille et produkt med hvidt undertryk skal der forberedes et dokument der består af 3 {dodstr} sider:
 
 1. første side med farveprojektet,
 2. anden side med hvidt undertryk (kun på farvede og farveløse materialer)
 3. tredje side med formen til skrå udskæring (kun når der er angivet en sådan mulighed).
 Man kan også forberede selvstændige filer - en med projektet i farver (med tilføjelsen „kolor” i filnavnet), en anden med undertrykket (fil med hvid skal i navnet have ordet „bialy"), eventuelt en tredje med formen til udskæring (med ordet „ciecie” i navnet).
De således forberedte filer skal pakkes i en ZIP eller 7z fil.
Eksempel:
    personaliserede, gennemsigtige kort, 60 farvekort og fælles undertryk, filerne har navnene:
    karty_przezroczyste_kolor.pdf (60 farvesider), karty_bialy_60x.pdf (1 side i sort-hvid).

 


Forberedelse af fil med undertryk
Projektet skal kopieres til en selvstændig fil, og alle farver skal ændres til sort (100% K). Ændring fra sort til hvid foregår i maskinens program.


Ved lille tekst i sort farve (100% black) kræves ikke undertryk.

BEMÆRK!
Objekter i hvid farve defineret som C0%, M0%, Y0%, K0%  bliver ikke påtrykt.


Forberedelse af personalisering
Formatet på det grafiske layout
Personaliseret tryk kræver supplerende forberedelse af en database. Du finder en vejledning i udarbejdelsen af denne under et selvstændigt punkt:

Se, hvordan personalisering forberedes


Lagring til fil
Filformater
Foretrukket PDF

Accepterede: (Anbefales ikke) CDR, TIFF i JPG (i en anden opløsning end 600/300 dpi).
Bemærk
Hvis der er tekst med i arbejdet, så husk venligst at ændre den til skrå , eller at anbringe typerne i filen  (i PDF filer).
Teksterne må ikke rastes!!!
 
Hvis arbejdet indeholder mere end en side, så gem alle sider i en fil. Hvis det af dig valgte format ikke tillader en sådan lagring, så lav to selvstændige filer med navnene  awers (forside) og rewers (bagside). (fx: projekt_awers.tiff, projekt_rewers.tiff)
 
Hvis der er angivet skæv beskæring så skal det projekt med den form der skal skæres lagres i en selvstændig fil (med ordet „ciecie” i filnavnet).
Til projektet kan tilføjes oversigt (med ordet „podglad” i filnavnet).
I tilfælde af projekter med undertryk er forberedelsesmåden beskrevet iGrafik (ovenfor). 
 


Hvis du sender mere end en fil, så pak den venligst i ZIP format.
 
I tilfælde af TIFF lagring bør filen gemmes som et lag, uden yderligere kanaler.
 
I tilfælde af komplicerede projekter som indeholder mange lag, med grafik, skygger, gennemsigtighed osv. som går ind over hinanden, skal baggrunden så vidt muligt udflades til et billede, mens kun tekster, logo, linjer og andre væsentlige elementer i projektet bibeholdes som wektor.
Problemet vedrører i særdeleshed programmet CorelDRAW X4, hvor der i enkelte tilfælde fra en korrekt udseende PDF fil kan forekomme fejl på trykket.


Yderligere information
Vær opmærksom på muligheden for at der på grund af forskellen i den anvendte teknologi kan forekomme farveforskelle på tryk fra blækprintere og det billede som vises på skærmen.


Anvendelsen af vores service er ensbetydende med accept af: samarbejdsbetingelserne, privatlivspolitik og cookies.

PrintNet anvender information indeholdt i cookies, som er nødvendig for at betjene internetbutikken og danne statistik.
Anvendelse af vitrinen uden at ændre dine browserindstillinger betyder at disse anbringes på dit slutudstyr. Husk at du til enhver tid kan ændre disse indstillinger.