| Aktuelt | Samarbejde | Hjælp | Firma | Kontakt | | £ | | | Kr.
   
registrering    Jeg har glemt adgangskoden
Login : Adgangskode :    
PRINTBUTIKKEN
Print on demand
ETIKETTER, 3D KLISTERMÆRKER
Plotter tilpasning
REKLAMEGENSTANDE
TRYK OG BESKÆRING
PRØVER OG MØNSTRE

Bøger, brochurer, kataloger

 Generel information
- Bøger og brochurer kan forberedes til tryk i ethvert DTP- eller kontorprogram. I tilfælde af kontorprogrammer må man regne med begrænsede muligheder for at formatere siderne, og manglende kontrol af farvegengivelsen.

- Forbered en fil der indeholder alle bogens sider, også de tomme (bevidst blanke sider).

- Det er ikke nødvendigt at kunden foretager udskydning, anbringelse på trykark eller forbinding af siderne udføres på trykkeriet.
Mål
Formatet på det grafiske layout
Brugerformat efter frit valg op til 322 x 484 mm for bøger med farvetryk
samt 314 x 454 mm for bøger som indeholder sort-hvide sider.
Ved valg af nogen former for indbinding eller omslag kan der forekomme begrænsninger formatet.
Hvis der vælges hæftet indbinding må man regne med at bogens bredde formindskes med 3 mm.
Format på projektet
Det er størrelsen (i millimeter) på den forberedte fil. - (bogformat inklusive udfald)

BEMÆRK! Selv hvis dit arbejde ikke har en baggrund med udfald skal projektets format fastholdes. Projektets format skal derfor begrænses med en rektangel på det nederste lag, uden kontur (outline) og udfyldning, eller (i tilfælde af rasterfiler) en passende tilskæring af projektet, således at det får de korrekte mål. Det valgte format skal forøges med 2 mm på hver side i forhold til det endelige bogformat.
Marginer
Tekster og grafik må ikke befinde sig i en afstand som er mindre end 5 mm fra sidens kant, dog med undtagelse af objekter som skal trykkes til kanten ("til udfaldet").

I tilfælde af kalkulation uden udfald skal ydermere tages hensyn til marginer, som er angivet i kalkulatoren som følge af kalkulationen. Kalkulatoren angiver ikke værdien for marginen, hvis dette ikke er nødvendigt.

Af praktiske årsager (lettere at læse og åbne bogen) anbefales det at anbringe teksten midt på siden og at anvende marginer på fx 2,5 cm. I tilfælde af at der projekteres venstre- og højre marginer som ikke er lige skal der huskes på spejlreflektering på lige sider. 


Forberedelse af omslaget
Skabelon for omslaget
For at generere en skabelon til omslaget skal man efter kalkulationen af bogen klikke på det link der viser sig under kalkulationen. "Generer en skabelon for indbinding". I et selvstændigt vindue åbner der sig en skabelon til omslag i PDF format, med parametre der svarer til de som er opgivet i kalkulatoren, og som kan lagres på harddisken.
Inden du går i gang med at projektere anbefaler vi at du gør dig bekendt med forklaringerne til skabelonen:
Objasnienia do szablonu okładek.pdf >> BEMÆRK!  Skabelonen tjener som mønster for projektet. Inden det færdige projekt lagres skal skabelonen fjernes, sådan at denne ikke printes sammen med det grafiske layout! Angivelserne for skæring og ryg må ikke fjernes (sort farve)
Størrelsen af projektet for omslaget
I en fil skal der forberedes et projekt med et udfoldet omslag, som består af omslagets forside, ryg og bagside. Størrelsen af et sådant projekt skal forøges med 2 mm til hver side.
 
 I tilfælde af hardback skal udfaldet forøges med 15 mm. Det er det område der er nødvendigt for at samle papiret omkring pappet. 
Formatet for forsiden og bagsiden
Der skal vælges det format som svarer til bogens format.
Ryggens format
Bredden på ryggen svarer til bogens tykkelse, og afhænger af antallet af sider samt grammaturet. Bogens eller brochurens tykkelse kan udregnes i overensstemmelse med nedenstående formel:
10 ark = 1 mm


Bemærk!
I brochurer som syes på vores trykkeri (på samme måde som med limede bøger), forekommer der også en ryg.
I tilfælde af brochurer er det ikke nødvendigt at tilføje en ryg til projektet, det skal dog erindres at den midterste del af omslaget, der hvor den syes/ hæftes vil være formet i form som en ryg. 

Marginer
Tekster og grafik må ikke befinde sig i en afstand der er mindre end 5 mm fra omslagets kant, dog undtaget objekter som skal trykkes indtil kanten ("til udfaldet").
I tilfælde af omslag med limindbinding med tryk på begge sider, skal der på den indre side efterlades et område uden påtryk i nærheden af ryggen og 5 mm fra denne.

I tilfælde af hardback skal man huske på at der omkring ryggen befinder sig et område på 8mm som forbinder omslaget med ryggen. Der må ikke anbringes nogen grafik på det område samt indtil 5 mm fra dette.

Mærkning af skærelinjer og foldegrave
Angivelse af skærekanter og foldning på omslagets ryg.


Grafik og tekster
Farvemodel
Sort-hvide sider skal forberedes i gråtoner.
På farvesider skal alle anvendte farver (tekst, grafik, fotografi og lignende) være i CMYK. Hvis der anvendes RGB-farver i projektet kan farvegengivelsen afvige betydeligt fra originalen.
Sort baggrund
For at opnå en fuld, mørk sort skal der bruges farver som er skabt af opsætningen. 33%C 33%M 33%Y 100%K.
Toneovergange
Anvend ikke toneovergange til værdier under 5%
Tilføj støj til toneovergange for at undgå stribedannelser.
Optimal opløsning
Optimal opløsning til rastergrafik og billeder er 300dpi.


Lagring til fil
Filformater
Foretrukne: PDF
Accepterede: CDR, TIFF, JPG (anbefales ikke). 
Bemærk! i programmet InDesign modtager vi udelukkende postscript-filer eller beder om at anbringe følgende information i bemærkningerne til ordren: "bemærk fil i InDesign. Udfør venligst PSa"
PRN, PDF
Vi modtager ikke arbejder i andre formater end ovenstående.
Bemærk! Bemærk! Fra programmet InDesign accepterer vi kun filer i postscript, eller også beder vi om at der i bemærkninger til ordren gives informationen: "Bemærk fil fra InDesign. Udfør venligst PSa"
Bemærk
- Til filen skal tilføjes de typer der anvendes i projektet. Eventuelt bør teksten ændres til skrå inden den lagres, der må dog så påregnes en ubetydelig fortykkelse af tegnene.

- Ved lagring til PDF skal grafikken gemmes i høj opløsning.

- Postscript filer skal frigøres som „komposit".

- Hvis bogen er lagret i dele skal de enkelte filer nummereres fortløbende (stigende) (fx. 01.pdf, 02.pdf, 10.pdf), og derefter skal de pakkes som en ZIP-fil.

I tilfælde af komplicerede projekter som indeholder mange lag, med grafik, skygger, gennemsigtighed osv. som går ind over hinanden, skal baggrunden så vidt muligt udflades til et billede, mens kun tekster, logo, linjer og andre væsentlige elementer i projektet bibeholdes som wektor.
Problemet vedrører i særdeleshed programmet CorelDRAW X4, hvor der i enkelte tilfælde fra en korrekt udseende PDF fil kan forekomme fejl på trykket.


Yderligere information
Vær opmærksom på muligheden for at der på grund af forskellen i den anvendte teknologi kan forekomme farveforskelle på tryk fra blækprintere og det billede som vises på skærmen.

Kontorprogrammer, i særdeleshed Word, formaterer automatisk siden til egenskaberne for systemets standardprinter. Hvis der vælges en anden printer til udskriften genformaterer Word siden, hvilket oftest er årsagen til rod i præsenterede tekster og tabeller, samt ændring af sideopdelingen. For at undgå dette skal programmet for vores trykkeri sættes op som standardprinter inden formateringen af en bog som er sat op i Word (Bogen lagres som postscript fil i dette program). Samtidigt skal den valgte papirstørrelse for denne printer indstilles som det valgte papirformat. 

I tilfælde af nikkelhæftede brochurer skal det huskes at brochuren skal være på mindst 4 sider med tryk eller gangbar med 4. Hvis antallet af sider i brochuren ikke divideres med 4 til sidst tilføjes tomme sider, således at der opnås et antal sider der kan divideres med 4. Hvis du projekterer en publikation med blandede sort-hvide og farvesider, så husk at du kan spare på trykket ved at anbringe farvesiderne på den rigtige måde  (for- og bagside på samme side, og i tilfælde af nikkelhæftning de modsatliggende sider i brochuren).

Læg særligt mærke til at antallet af farvesider svarer til det antal der er angivet i kalkulatoren. I modsat fald kan farvesider trykkes som sort, og sort-hvis som farvesider.

I tilfælde af tryk på begge sider på bestrøget papir bør undgås større objekter med 100% sort, eftersom, der på trykket kan vise sig striber od udtværede områder. 


Anvendelsen af vores service er ensbetydende med accept af: samarbejdsbetingelserne, privatlivspolitik og cookies.

PrintNet anvender information indeholdt i cookies, som er nødvendig for at betjene internetbutikken og danne statistik.
Anvendelse af vitrinen uden at ændre dine browserindstillinger betyder at disse anbringes på dit slutudstyr. Husk at du til enhver tid kan ændre disse indstillinger.