| Aktuelt | Samarbejde | Hjælp | Firma | Kontakt | | £ | | | Kr.
   
registrering    Jeg har glemt adgangskoden
Login : Adgangskode :    
PRINTBUTIKKEN
Print on demand
ETIKETTER, 3D KLISTERMÆRKER
Plotter tilpasning
TRYK OG BESKÆRING
REKLAMEGENSTANDE
PRØVER OG MØNSTRE

Charteque

 


Mål
Skabelon for mapper
Hent skabelon med forklaringer:
Hent filer:
Skabelon for mappe A4 tryk på begge sider 1 mm  
Skabelon for mappe A4 tryk på begge sider 5 mm  
Skabelon for mappe A4 tryk på den ene side1 mm  
Skabelon for mappe A4 en side 5mm  
BEMÆRK!
 Skabelonen tjener som mønster for projektet. Inden det færdige projekt lagres skal skabelonen fjernes, sådan at denne ikke printes sammen med det grafiske layout!Det er acceptabelt at bibeholde en blå linje som angiver arbejdets omfang.
Formatet på det grafiske layout
Format efter renskæring - som på skabelonen - omridset er udført med en rød linje.
Format på projektet
Projektformatet - som i filen fra skabelonen (omrids udført med blå linje).
Udfald
Arbejdets baggrund og alle objekter som ligger op til brugerformatets kanter (den røde linje i skabelonen) skal føres ind på udfaldet 2mm over kanten (til den blå linje).
Supplerende bemærkninger
Arbejdets baggrund må ikke gå ud over det område som er angivet af den blå linje. Væsentlige objekter skal fjernes fra skærelinjen (den røde linje) og bøjninger (gul farve ) med mindst 5mm.
Skære- og foldetolerancen er ±2mm. Derfor bør man i projektet på foldelinjen (ryggen) undgå at skabe en tydelig grænse mellem arbejdets for- og bagside

Lav ikke om på skabelonens placering (og dermed selve projektet) på arket!
I modstat fald kan arbejdet blive beskåret skævt!


Forberedelse til selektiv forædling
Hvordan forberedes filen til udførelse af selektivlak eller UV relief-lak og/ eller 3D relief?
Der skal forberedes eneller flere ekstra (sidste) side(r) i filen, og på denne skal angives de områder som skal lakeres i en farve (K 100%).  Den figur, som skal selektivlakeres, må ikke indeholde gråtoner, Selv ubetydelige, lyse gråtoner konverteres automatisk til sort og lakeres.

Selektivt lakerede elementer skal opfylde visse krav:
  • der bør ikke projekteres linjer, som er tyndere end 0,4mm;
  • afstanden mellem elementerne må ikke være mindre end (0,5mm);
  • størrelsen af teksten må ikke være mindre end 14pkt;
Der er mulighed for en forskydelse i forhold til trykket med 0,3mm. 


UV selektivlak til Tilbudsmapper
  • Lakkens tykkelse 10-15 mikroner
  • Det er muligt at foretage UV selektivlakering til udfaldet, dog med visse begrænsninger, som fremgår af størrelsen af det lakerede område (se skabelonen! - tegning af det lakerede område foretaget med den grønne afbrudte linje).


BEMÆRK! Effekten af selektivlak samt Liquid Metalic kommer bedst frem på mindre elementer og linjer, hvis bredde ikke overstiger 4 mm. I tilfælde af elementer med en overflade på 5x5mm og større, hvor hele overfladen skal dækkes af et ensartet lak lak/ metaliseret folie, anbefaler vi brug af Laminat Soft-Touch som underlag. I tilfælde af mat eller glansfuldt laminat kan der ved den slags elementer hyppigere opstå uregelmæssigheder i den dækkede overflade, hvilket utvivlsomt vil have betydning for kvaliteten ved modtagelse af slutproduktet.

Bemærk! I tilfælde af ordrer i stort oplag eller når overfladen på den lakerede overflade overstiger,15% af brugerfladen, kan leveringstiden for ordren forlænges med op til 5 arbejdsdage.


Filernes navne bør entydigt angive deres formål (maske, forside/ bagside).


Forberedelse af supplerende farve til Liquid Gold/Silver
Supplerende farve til Liquid metal forberedes på samme måde som forædling med UV selektivlak. (se ovenfor)

Bemærk.
Det anbefales ikke at lakere eller anvende Liquid Metal på elementer, som er tyndere end  0,4 mm i positiv samt 0,6 mm i negativ. Den anmefalede mindste størrelse af tegnene er 10 pkt. afstanden mellem elementerne må ikke være mindre end (0,5mm); der foreligger mulighed for forskubning i forhold til trykket på 0,3 mm. 
Vi anbefaler ikke at projektere Liquid Metal effekter til udfald eller på bøjninger og foldninger, da der er mulighed for at det metaliserede folie kan revne/smuldre på kanterne/bøjningerne.  
Ved anvendelse af Liquid metal på større elementer/apli kan der fremkomme en effekt, hvor dækningen er uregelmæssig.

LiquidMetal er en påtrykt farve.I forbindelse med den nøjagtige tilpasning (0,3mm), bør man ikke fjerne/vælge grafikbaggrund i CMYK-projektet, Siden med baggrundsprojektet bør heller ikke indeholde gentagne elementer af masken.
 
 


Forberedelse til prægning

Fil til prægning forberedes på samme måde, som fil til selektiv lakering. Der skal forberedes en ekstra (sidste) side i filen i visitkortstørrelse. Herefter skal der her påføres områder/elementer presset i en farve (K 100%) 
 
I tilfælde af at der sendes selvstændige filer i en zip-fil, skal navnet entydigt pege på hvad den er beregnet til (forside/bagside/pressemaske).Ved bestilling af prægede visitkort med 3D selektivlak (forside/bagside/3D pressemaske).


Prægning foretages som udbuende på forsiden og indadbuende på bagsiden.

Den maksimale størrelse af udstandset relief udgør 100mm x 200mm.
Det er muligt at udstandse til kanten.
Det er ikke muligt at tilpasse udstandsningen præcist til trykket. Tollerance for tilpasning +/- 1mm.


Hvordan forberedes fil til prægning?
  • elementets mindste tykkelse 0,8 mm
  • mindste afstand mellem de pressede elementer (lys) 0,8 mm
  • mindste størrelse på den grundlæggende skriftstørrelse 16 pkt
Vi tager imod vektorgrafik og rasterfiler til prægning! 
Grafik
Farvemodel
Arbejdet skal forberedes i CMYK model (vedrører ikke arbejde med anvendelsen af supplerende farver: guld/ sølv/ hvid 3D); såfremt der er rastet grafik i arbejdet (tekstur, fotografi) skal dette også ændres til CMYK. 
Blanding af forskellige farveoverflader eller farvemodeller i et dokument (fx CMYK og RGB) fører til forkert gengivelse af farverne, og der modtages ikke reklamationer herfor. 


Ved definering af egne CMYK farver bør summen af toneværdien i et punkt ikke overstige 300% (ved karton som er bestrøget, på den ikke bestrøgne side må den ikke overstige 200%; i særdeleshed skal det undgås at anbringe overpigmenterede baggrunde på det samme sted på forsiden og bagsiden. Ved arbejder hvor dette parameter overtrædes vil reklamationer ikke blive anerkendt. (man må med andre ord ikke bygge sort farve med fire 100% komponenter).

For tryksager, som forædles ved laminering, bør summen af tonalværdier i et punkt ikke overstige 250%.


Hvor det er muligt anbefaler vi at anvende profilen ICC ISO Coated v.2_300, som begrænser opsætningen til 300%, i stedet for ISO Coated v.2, hvor opsætningen kan nå op på 330%.
Sort baggrund
For at opnå en fuld, mørk sort skal der anvendes en sort farve sammensat af 60%C 550%M 50%Y 100%K . Ved digitalt tryk skal anvendes en blanding på 33%C 33%M 33%Y 100%K.
Grå baggrund
Offsettryk: Det anbefales at fremstille et gråt applet med anvendelse af alle CMYK elementerne.. Værdier: C:50% M: 40% Y: 40% K: 22%
Digitaltryk: Hvor baggrundsfarven skal være grå bygges denne ved anvendelse af „K", uden anvendelse af de andre „CMY"
Toneovergange
Tilføj støj til toneovergange for at undgå stribedannelser.
Optimal opløsning
Optimal opløsning til rastergrafik og billeder er 300dpi.
Anbringelse af objekter
Væsentlige genstande (billeder, grafik, tekster) må ikke befinde sig i en afstand som er mindre end 3 mm fra formatet efter renskæring og fra foldelinjer (folder, falsninger).

Når projektet vendes -90 grader skal det undersøges om bitmappen vender sig korrekt.

Ved lagring som CDR skal arbejdet grupperes, og typerne skal ændres til skrå.
I filen skal sidens format defineres i overensstemmelse med ovenstående projektformat, og projektet skal anbringes centralt på siden.
I tilfælde af lagring som EPS projekt uden baggrund (hvid) skal det begrænses af en ramme, hvis mål er i overensstemmelse med ovenstående projektformat.

Af hensyn til skæretolerancen kan der forekomme en vis forskydning af arbejdet i forhold til brugerformatets kant. Vi fraråder derfor at der omkring projektet anbringes nogen former for rammer, hvis manglende centrale placering på brugerformatet kan være synlig.

Alle sider i filen bør have den samme orientering.
Brugerformat anvendes som standard „Head to Head".


Lagring til fil
Filformater
Foretrukne: PDF
Accepterede: CDR, TIFF, JPG (anbefales ikke). 
Bemærk! i programmet InDesign modtager vi udelukkende postscript-filer eller beder om at anbringe følgende information i bemærkningerne til ordren: "bemærk fil i InDesign. Udfør venligst PSa"
PDF, EPS, PRN
Accepterede: CDR, TIFF, JPG (Anbefales ikke). Ved bestillinger i disse filer beregner vi 3,5 zloty for forberedelse af PDF fil.
Bemærk! Fra programmet InDesign accepterer vi kun filer i postscript, eller også beder vi om at der i bemærkninger til ordren gives informationen: "Bemærk fil fra InDesign. Udfør venligst PSa"
Bemærk
Ved lagring til PDF skal grafikken gemmes i høj opløsning.

Hvis der er tekst med i arbejdet, så husk venligst at ændre den til skrå , eller at anbringe typerne i filen  (i PDF filer).
Teksterne må ikke rastes!!!
 
 Hvis arbejdet indeholder mere end en side, så gem alle sider i en fil. Hvis det af dig valgte format ikke tillader en sådan lagring, så lav to selvstændige filer med navnene  awers (forside) og rewers (bagside). (fx: projekt_awers.tiff, projekt_rewers.tiff)
 

I tilfælde af selvstændige filer til finish skal deres navn indeholde oplysninger om hvilken side de vedrører  (fx: maska_awers.pdf, maska_rewers.pdf)

Hvis du sender mere end en fil, så pak den venligst i ZIP format.
 
 I tilfælde af TIFF lagring bør filen gemmes som et lag, uden yderligere kanaler.
 
 I tilfælde af komplicerede projekter som indeholder mange lag, med grafik, skygger, gennemsigtighed osv. som går ind over hinanden, skal baggrunden så vidt muligt udflades til et billede, mens kun tekster, logo, linjer og andre væsentlige elementer i projektet bibeholdes som wektor.
Problemet vedrører i særdeleshed programmet CorelDRAW X4, hvor der i enkelte tilfælde fra en korrekt udseende PDF fil kan forekomme fejl på trykket.


Yderligere information
Vær opmærksom på muligheden for at der på grund af forskellen i den anvendte teknologi kan forekomme farveforskelle på tryk fra blækprintere og det billede som vises på skærmen.


Anvendelsen af vores service er ensbetydende med accept af: samarbejdsbetingelserne, privatlivspolitik og cookies.

PrintNet anvender information indeholdt i cookies, som er nødvendig for at betjene internetbutikken og danne statistik.
Anvendelse af vitrinen uden at ændre dine browserindstillinger betyder at disse anbringes på dit slutudstyr. Husk at du til enhver tid kan ændre disse indstillinger.