| Aktuelt | Samarbejde | Hjælp | Firma | Kontakt | | £ | | | Kr.
   
registrering    Jeg har glemt adgangskoden
Login : Adgangskode :    
PRINTBUTIKKEN
Print on demand
ETIKETTER, 3D KLISTERMÆRKER
Plotter tilpasning
TRYK OG BESKÆRING
REKLAMEGENSTANDE
PRØVER OG MØNSTRE

Aktuelt

 Mål
Formatet på det grafiske layout
Størrelsen af brugerformatet er fri indenfor grænserne 322mm x 484mm.
Format på projektet
Det er størrelsen (i millimeter) på den forberedte fil. - (Brugerformat med udfald)

BEMÆRK!
Selv hvis dit arbejde ikke har en baggrund med udfald skal projektets format fastholdes. Projektets format skal derfor begrænses med en rektangel på det nederste lag, uden kontur (outline) og udfyldning, eller (i tilfælde af rasterfiler) en passende tilskæring af projektet, således at det får de korrekte mål.
Udfald
Arbejdets baggrund og alle objekter som ligger op mod kanten af det grafiske layout skal føres i udfald ud over layoutets kanter. Ved dette arbejde er udfaldet 2 mm på hver side.   
Til plotterskærearbejde (former efter frit valg) udgør margin 3 mm på alle sider. 
Angivelse af bøjning
I tilfælde af bøjning, perforering eller falsning af arbejdet skal man i forbindelse med ordreafgivelsen under bemærkninger beskrive de steder der skal bøjes samt retningen heraf  V, C, Z.
Hvis det er muligt skal man på bøjningsstedet angive en tynd linje på udfaldet eller på brugerformatets kant.
Vedrører ikke tryk med plotterskæring i former efter frit valg (der er taget hensyn til alt i skærenettet).
Markering af boringen
Marker stedet til boing i projektet med et lille rødt punkt (eller en farve, som danner kontrast til baggrunden) med en doameter på maksimalt 2 mm


Grafik
Farvemodel
Arbejdet skal forberedes i CMYK model (vedrører ikke arbejde med anvendelsen af supplerende farver: guld/ sølv/ hvid 3D); såfremt der er rastet grafik i arbejdet (tekstur, fotografi) skal dette også ændres til CMYK. 
Blanding af forskellige farveoverflader eller farvemodeller i et dokument (fx CMYK og RGB) fører til forkert gengivelse af farverne, og der modtages ikke reklamationer herfor. 


Ved definering af egne CMYK farver bør summen af toneværdien i et punkt ikke overstige 300% (ved karton som er bestrøget, på den ikke bestrøgne side må den ikke overstige 200%; i særdeleshed skal det undgås at anbringe overpigmenterede baggrunde på det samme sted på forsiden og bagsiden. Ved arbejder hvor dette parameter overtrædes vil reklamationer ikke blive anerkendt. (man må med andre ord ikke bygge sort farve med fire 100% komponenter).

For tryksager, som forædles ved laminering, bør summen af tonalværdier i et punkt ikke overstige 250%.
Sort baggrund
For at opnå en fuld, mørk sort skal der bruges farver som er skabt af opsætningen.33%C 33%M 33%Y 100%K.
Grå baggrund
Hvor baggrundsfarven skal være grå bygges denne ved anvendelse af „K", uden anvendelse af de andre „CMY"
Toneovergange
Anvend ikke toneovergange til værdier under 5%
Tilføj støj til toneovergange for at undgå stribedannelser.
Optimal opløsning
Optimal opløsning til rastergrafik og billeder er 300dpi.
Anbringelse af objekter
Væsentlige objekter (billeder, grafik, tekster) må ikke befinde sig i en afstand af mindre end 3 mm fra kanten af det grafiske layout, eller fra foldelinjer.

Når projektet vendes -90 grader undersøges det om bitmappen vender sig korrekt.

Alle tekster anbringes på et selvstændigt lag (øverste).

Hvis det gemmes som CDR skal arbejdet grupperes og typerne skal ændres til skrå.
I filen skal sidens format defineres i overensstemmelse med ovenstående projektformat, og projektet skal anbringes centralt på siden. 
I tilfælde af lagring som EPS projekt uden baggrund (hvid) skal det begrænses af en ramme, hvis mål er i overensstemmelse med ovenstående projekt.


Under hensyntagen til skæretolerancen kan arbejdet blive let forskubbet i forhold til brugerformatets kant. 
Vi fraråder derfor at anbringe enhver form for rammer omkring projektet, hvis manglende centrering på brugerformatet kan være synlig.


Skære- og foldetolerancen er ±2mm. Derfor bør man i projektet på foldelinjen (ryggen) undgå at skabe en tydelig grænse mellem arbejdets for- og bagside

Alle sider i filen bør have den samme orientering.
Brugerformaterne vender som standard „Head to Head".


Plotterskæring (former efter frit valg)
Hvordan forberedes plotterskæring i former efter frit valg?
Kalkulatoren gør det muligt at bestille formater i alle former efter frit valg. I tilfælde af brugerformer med flere fri former, med folderiller (fx foldede invitationer , æsker, minimapper)og tryk på bestrøget mat/ glans papir - er laminering nødvendig, med henblik på at undgå brud. Flere detaljer om forberedelse til tryk i linket

Se hvordan det forberedes


Forberedelse til selektiv forædling
Hvordan forberedes filen til udførelse af selektivlak eller UV relief-lak og/ eller 3D relief?
Der skal forberedes eneller flere ekstra (sidste) side(r) i filen, og på denne skal angives de områder som skal lakeres i en farve (K 100%).  Den figur, som skal selektivlakeres, må ikke indeholde gråtoner, Selv ubetydelige, lyse gråtoner konverteres automatisk til sort og lakeres.

Selektivt lakerede elementer skal opfylde visse krav:
 • der bør ikke projekteres linjer, som er tyndere end 0,4mm;
 • afstanden mellem elementerne må ikke være mindre end (0,5mm);
 • størrelsen af teksten må ikke være mindre end 14pkt;
Der er mulighed for en forskydelse i forhold til trykket med 0,3mm. 


Selektivlak med relief 3D
 • Tykkelsen af lakken er 25-35 mikroner (føles klart med fingerspidserne).
 • Vi anbefaler ikke at lakere til udfaldet, da der er mulighed for revner ved skæring. Filer der har forberedt en maske til udfaldet for 3D-lak vil blive produceret på ordregivers ansvar.
 • I tilfælde af at dele af trykket forædles med 3D relieflak er der mulighed for kun at lakere på den ene side.
 • I tilfælde af et tosidet brugerformat forædles kun første side (avers) med 3D relieflak. I dette tilfælde udarbejdes en 3-sidet fil. Rækkefølgen af siderne i filen: avers/revers/maske til avers.

UV Selektivlak
 
 • Lakkens tykkelse 10-15 mikroner
 • Vi anbefaler ikke UV selektivlakering til udfaldet, og heller ikke på foldninger, da lakken kan krakelere.  
  Denne anbefaling inkluderer ikke meget små elementer/mønstre, hvor eventuel krakelering ikke vil være tydelig.
 • I tilfælde af forædling af elementer at trykket med UV-lak, er det muligt at lakere på begge sider. I denne situation skal der forberedes en 4-siders fil med forside/bagside af trykket (siderne 1 og 2 i filen), maske for for- og bagside (side 3 og 4  i filen). 
 • Der bør ikke anbringes lak på falsninger
  BEMÆRK! Der bør ikke på bagsiden projekteres lakerede elementer, som ligger samme sted som større lakerede elementer på forsiden, da disse kan blive presset af og medfører, at arkene kan klæbe sammen. 


BEMÆRK! Effekten af selektivlak samt Liquid Metalic kommer bedst frem på mindre elementer og linjer, hvis bredde ikke overstiger 4 mm. I tilfælde af elementer med en overflade på 5x5mm og større, hvor hele overfladen skal dækkes af et ensartet lak lak/ metaliseret folie, anbefaler vi brug af Laminat Soft-Touch som underlag. I tilfælde af mat eller glansfuldt laminat kan der ved den slags elementer hyppigere opstå uregelmæssigheder i den dækkede overflade, hvilket utvivlsomt vil have betydning for kvaliteten ved modtagelse af slutproduktet.

Bemærk! I tilfælde af ordrer i stort oplag eller når overfladen på den lakerede overflade overstiger,15% af brugerfladen, kan leveringstiden for ordren forlænges med op til 5 arbejdsdage.


Filernes navne bør entydigt angive deres formål (maske, forside/ bagside).


Forberedelse af supplerende farve til Liquid Gold/Silver
Supplerende farve til Liquid metal forberedes på samme måde som forædling med UV selektivlak. (se ovenfor)

Bemærk.
Det anbefales ikke at lakere eller anvende Liquid Metal på elementer, som er tyndere end  0,4 mm i positiv samt 0,6 mm i negativ. Den anmefalede mindste størrelse af tegnene er 10 pkt. afstanden mellem elementerne må ikke være mindre end (0,5mm); der foreligger mulighed for forskubning i forhold til trykket på 0,3 mm. 
Vi anbefaler ikke at projektere Liquid Metal effekter til udfald eller på bøjninger og foldninger, da der er mulighed for at det metaliserede folie kan revne/smuldre på kanterne/bøjningerne.  
Ved anvendelse af Liquid metal på større elementer/apli kan der fremkomme en effekt, hvor dækningen er uregelmæssig.

LiquidMetal er en påtrykt farve.I forbindelse med den nøjagtige tilpasning (0,3mm), bør man ikke fjerne/vælge grafikbaggrund i CMYK-projektet, Siden med baggrundsprojektet bør heller ikke indeholde gentagne elementer af masken.
 
 


Forberedelse til prægning

Fil til prægning forberedes på samme måde, som fil til selektiv lakering. Der skal forberedes en ekstra (sidste) side i filen i visitkortstørrelse. Herefter skal der her påføres områder/elementer presset i en farve (K 100%) 
 
I tilfælde af at der sendes selvstændige filer i en zip-fil, skal navnet entydigt pege på hvad den er beregnet til (forside/bagside/pressemaske).Ved bestilling af prægede visitkort med 3D selektivlak (forside/bagside/3D pressemaske).


Prægning foretages som udbuende på forsiden og indadbuende på bagsiden.

Den maksimale størrelse af udstandset relief udgør 100mm x 200mm.
Det er muligt at udstandse til kanten.
Det er ikke muligt at tilpasse udstandsningen præcist til trykket. Tollerance for tilpasning +/- 1mm.


Hvordan forberedes fil til prægning?
 • elementets mindste tykkelse 0,8 mm
 • mindste afstand mellem de pressede elementer (lys) 0,8 mm
 • mindste størrelse på den grundlæggende skriftstørrelse 16 pkt
Vi tager imod vektorgrafik og rasterfiler til prægning! 


In translation: `Uwaga!

Do tłoczenia dużych liter i dużych obiektów graficznych najlepiej sprawdza się papier Wild (spulchniany). Na pozostałych papierach z uwagi na ograniczony nacisk prasy zalecamy tłoczyć małe czcionki i obiekty. Jeśli mają być duże to polecamy je tworzyć tylko z linii, bez wypełnienia.

Obiekty tłoczone na białym tle są mało widoczne. Tłoczenie lepiej prezenuje się na aplach, zwłaszcza ciemnych. 
`


Forberedelse af personalisering
Personaliseret tryk kræver supplerende forberedelse af en database. Du finder en vejledning i udarbejdelsen af denne under et selvstændigt punkt:
Se, hvordan personalisering forberedes


Lagring til fil
Filformater
Foretrukne: PDF
Accepterede: CDR, TIFF, JPG (anbefales ikke). 
Bemærk! i programmet InDesign modtager vi udelukkende postscript-filer eller beder om at anbringe følgende information i bemærkningerne til ordren: "bemærk fil i InDesign. Udfør venligst PSa"
PDF, EPS, PRN
Accepterede: CDR, TIFF, JPG (Anbefales ikke). Ved bestillinger i disse filer beregner vi 3,5 zloty for forberedelse af PDF fil.
Bemærk! Fra programmet InDesign accepterer vi kun filer i postscript, eller også beder vi om at der i bemærkninger til ordren gives informationen: "Bemærk fil fra InDesign. Udfør venligst PSa"
Bemærk
Ved lagring til PDF skal grafikken gemmes i høj opløsning.

Hvis der er tekst med i arbejdet, så husk venligst at ændre den til skrå , eller at anbringe typerne i filen  (i PDF filer).
Teksterne må ikke rastes!!!
 
 Hvis arbejdet indeholder mere end en side, så gem alle sider i en fil. Hvis det af dig valgte format ikke tillader en sådan lagring, så lav to selvstændige filer med navnene  awers (forside) og rewers (bagside). (fx: projekt_awers.tiff, projekt_rewers.tiff)
 

I tilfælde af selvstændige filer til finish skal deres navn indeholde oplysninger om hvilken side de vedrører  (fx: maska_awers.pdf, maska_rewers.pdf)

Hvis du sender mere end en fil, så pak den venligst i ZIP format.
 
 I tilfælde af TIFF lagring bør filen gemmes som et lag, uden yderligere kanaler.
 
 I tilfælde af komplicerede projekter som indeholder mange lag, med grafik, skygger, gennemsigtighed osv. som går ind over hinanden, skal baggrunden så vidt muligt udflades til et billede, mens kun tekster, logo, linjer og andre væsentlige elementer i projektet bibeholdes som wektor.
Problemet vedrører i særdeleshed programmet CorelDRAW X4, hvor der i enkelte tilfælde fra en korrekt udseende PDF fil kan forekomme fejl på trykket.


Yderligere information
Vær opmærksom på muligheden for at der på grund af forskellen i den anvendte teknologi kan forekomme farveforskelle på tryk fra blækprintere og det billede som vises på skærmen.


Anvendelsen af vores service er ensbetydende med accept af: samarbejdsbetingelserne, privatlivspolitik og cookies.

PrintNet anvender information indeholdt i cookies, som er nødvendig for at betjene internetbutikken og danne statistik.
Anvendelse af vitrinen uden at ændre dine browserindstillinger betyder at disse anbringes på dit slutudstyr. Husk at du til enhver tid kan ændre disse indstillinger.